KZ Samen voor slimme oplossingen
Terug naar overzicht
blog

Waar komt warmte vandaan?

Over de bron van warmte ontstaat de laatste tijd discussie. Want, is het wel een goed idee om een deel van het gasnet te verwijderen om plaats te maken voor een warmtenet aangesloten op een biomassacentrale? Is de uitstoot van de biomassacentrale niet slechter voor het klimaat dan de winning en verbranding van aardgas? Het is goed om te weten dat er een groot aantal mogelijke bronnen is voor een warmtenet.

Geothermie

Hoe dieper in de aarde wordt geboord, hoe warmer de grond. De oppervlaktetemperatuur van de bodem is 10°C. Iedere honderd meter dieper wordt het ongeveer 3,2°C warmer. Door kilometers diep te boren, kan voldoende warmte uit de bodem worden onttrokken om een stad van warmte te voorzien. Niet voor niets verdiepen meerdere gemeentes zich in deze mogelijkheid.

Een belangrijk voordeel van aardwarmte is de klimaatvriendelijkheid. Door gebruik te maken van warmte die bestaat, in plaats van deze op te wekken, worden gebieden efficiënt van warmte voorzien.

Een nadeel van geothermie is het feit dat er moet worden geboord. Dit kan niet overal en is afhankelijk van de samenstelling van de bodem. Seismisch bodemonderzoek is noodzakelijk en grondboringen worden niet altijd enthousiast ontvangen door omwonenden.

Restwarmte

Industrieën, datacenters en afvalverbrandingsstations hebben één ding gemeen: ze bulken van de restwarmte. Grote koelinstallaties moeten ervoor zorgen dat deze warmte verdwijnt, wat veel energie kost. Zonde. Vandaar dat veel bedrijven het alternatief om de warmte te leveren aan huishoudens en bedrijven zeer interessant vinden.

Restwarmte is, zoals het woord zegt, een restproduct. Het benutten van dit restproduct is duurzaam en klimaatvriendelijk. Het voortbestaan van restwarmte is echter een onzekere factor. De kans is bijvoorbeeld groot dat in de toekomst apparatuur voor datacenters wordt ontwikkeld die zuiniger en efficiënter is, waardoor de hoeveelheid restwarmte daalt. Dit kan een probleem worden als huishoudens afhankelijk zijn van warmte van deze datacenters. Daarvoor moeten dan andere oplossingen worden gevonden.

Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor de verbranding van verschillende organische materialen, zoals hout, mest en gft-afval. In het geval van mest en gft-afval vindt eerst vergisting plaats, waarna dit als biogas wordt verbrand.

Biomassa staat ter discussie. Tegenstanders zeggen dat de luchtkwaliteit verslechtert door het fijnstof, het stikstof en de zwavel die vrijkomen bij verbranding. Bovendien wordt hout uit het buitenland geïmporteerd om in Nederland als biomassa te worden verbrand.

Voorstanders van biomassa benadrukken dat voornamelijk afvalhout wordt gebruikt. Bovendien is het de bedoeling dat er evenveel bomen worden geplant als er worden gekapt. Hiermee wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd.

Warmtepomp

De warmtepomp is vooral bekend als individuele oplossing, waarbij iedere woning een eigen apparaat heeft. De kosten voor isolatie, de aanschaf en de installatie van warmtepompen, zorgen ervoor dat deze investering niet voor iedere huisbezitter een aantrekkelijke optie is. Minder bekend is dat warmtepompen ook kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Door warmtepompen te gebruiken, kunnen meerdere woningen gebruikmaken van dezelfde warmtepomp. Dit is duurzaam en efficiënt, bovendien leidt het ertoe dat het elektriciteitsnet minder wordt belast.

Zonnewarmte

Het is mogelijk om warmte te creëren door zonne-energie te gebruiken. Dit is een uiterst duurzame methode. Een nadeel is dat grote velden met zonnepanelen vereist zijn, die doorgaans slechts een klein deel van de warmte voor een wijk kunnen opwarmen. Bij slecht winterweer is er bovendien geen opwek. Het is hierdoor niet mogelijk om een wijk volledig met zonne-energie van warmte te voorzien.

Waterstof

Waterstof wordt opgewekt door verbranding in een brandstofcel, waardoor zowel warmte als elektriciteit vrijkomt. Voorlopig kost het maken van waterstof nog relatief veel energie en is het nog niet rendabel, maar de techniek is volop in ontwikkeling. In de toekomst wordt waterstof in grotere hoeveelheden beschikbaar. Het lijkt erop dat het dan in eerste instantie zal worden ingezet voor bedrijven en warmtenetten.

Bronnen combineren

Qua bronnen voor warmtenetten, is er veel om uit te kiezen. Warmtenetten worden tegenwoordig echter zelden nog aangesloten op een enkele bron. Meerdere bronnen zijn de norm, bijvoorbeeld door tegelijkertijd gebruik te maken van een biomassacentrale en een zonnepark. Daarbij ligt de bron niet vast; het is mogelijk om nieuwe bronnen toe te voegen en oude bronnen af te sluiten. Een wijk die nu wordt aangesloten op een warmtenet met als bron een biomassacentrale, gaat over een decennium misschien wel over op waterstof.

De grootste overgang van dit moment is de overstap van gas naar een alternatief. De overstap van de ene naar de andere bron is, na de aanleg van het warmtenet, daarentegen relatief eenvoudig.

Deel dit artikel

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

KZ adviseert u graag over de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Neem contact op

Neem contact met ons op

Vul het formulier hiernaast in of neem direct contact met mij op via onderstaande gegevens.

Sandra van Stappen

Sandra van Stappen

038 - 468 47 47

info@kz.nl

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.