CV-ketel eruit. Afleverset erin!

Hoe mooi is het om te zien dat de KZ afleverset het goed doet voor Warmtenetwerk Didam.

In deze video van Firan wordt de toepassing helder uitgelegd en KZ is trots op het feit dat de betrokken partijen enthousiast zijn over de samenwerking en de mogelijkheden die de KZ warmte-afleverset biedt. Collectieve warmtenetten zullen een stuk van de energietransitie in gaan vullen en door de variëteit aan gebruikte bronnen, zijn slim werkende KZ afleversets enorm belangrijk voor een goed comfort in huis én een hoog totaalrendement van het net.