Pas op! Waterstof!

In aanloop naar een pilot voor een woonwijk op waterstof, spraken we met Johan Jonkman. Als Assetmanager Gas van NV RENDO is hij nauw betrokken bij dit project. En niet onbelangrijk; hij is contactpersoon voor KZ als het gaat om het gloednieuwe waarschuwingslint.

Wat was de aanleiding voor deze aanvraag?
“Veel netbeheerders zijn ervan overtuigd dat waterstof de toekomst heeft. Vanuit die gedachte zijn we bezig om onderzoeksvragen te beantwoorden én zaken in praktijk te brengen bij wijze van een pilot. Eén van die pilots van ons is om de warmtevoorziening in een nieuwe woonwijk van 80 tot 100 woningen in Hoogeveen op waterstof te laten fungeren. Dit doen we samen met de Gemeente Hoogeveen en andere stakeholders in 2022.

Tegelijkertijd met alle andere kabels en leidingen, zal er daarvoor een waterstofdistributienet worden gelegd. Wij zijn ons hierop aan het voorbereiden. Vanuit de huidige aardgasstructuur zijn er veel goede oplossingen die we in stand houden voor deze pilot met waterstof. Wanneer we niet precies weten wat de impact van waterstof in bepaalde situaties is, nemen we extra maatregelen om zo eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

Graafschade is bij aardgasnetten de grootste oorzaak van lekkages. Om die reden is er een extra beheersmaatregel bedacht in deze nieuwe wijk. Zo’n 30 cm boven de leidingen, komt een waarschuwingslint met daarop de tekst ‘PAS OP! WATERSTOF!’. Dit maakt het voor de werklui meteen duidelijk dat er extra voorzichtig omgegaan moet worden bij graafwerkzaamheden nabij de leidingen waarin waterstof wordt gedistribueerd.”

Klinkt goed. Is dat gelukt?
“Vooruitlopend op de aanleg in deze woonwijk, wilden we dit waarschuwingslint toepassen bij een proefopstelling, zodat onze monteurs ervaring op kunnen doen met waterstof. De aanleg van het distributienet hebben we wel doorgevoerd, maar de toepassing van het waarschuwingslint niet.

Voor de vakantie is er samen met BAM en Coteqeen klein distributienetwerk aangelegd dat vergelijkbaar is met een aardgasnet. Inclusief hogedrukleiding van 8 bar, twee reduceerstations en een 100 mbar lagedruknet van een paar honderd meter lang. Ook hier wilden we een waarschuwingslint, maar omdat de aanleg van deze proefopstelling ineens in een stroomversnelling kwam, had KZ te weinig tijd om het nog niet bestaande lint te produceren. Wanneer we volgend jaar starten met de woonwijk, zijn we uiteraard ruim op tijd en gaan we zeker gebruik maken van dit lint.”